Onze overheid heeft een woud aan regels gecreëerd voor aftrekbaarheid van zorgkosten. Daar zijn zij van oudsher goed in. Wij zijn er dan weer goed in om dit voor u op een rij te zetten.

Algemeen

In uw persoonlijke administratie is – net zoals met uw zakelijke boekhouding – discipline uw grote vriend. Archiveer uw rekeningen, bonnen, overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften netjes in een map of sla deze digitaal op.

Houd de details van uw documenten en uw kilometers bij in een Excelsheet. Dat kost iedere keer maar heel weinig tijd en u kunt daar heel veel plezier van hebben.

Bewaar uw digitale documenten en uw Excelsheet bij voorkeur veilig in de Cloud of maak regelmatig een back-up.

Hebt u uw zorgkosten niet bijgehouden, dan kost het u een keer per jaar meer tijd, met de kans dat u aftrekposten vergeet. Om tijd te besparen, maakt u eerst een inschatting van uw zorgkosten en van uw drempel. Dan weet u al snel of het geld op kan leveren. Daarna kunt u – wanneer nodig – meer tijd besteden en uw zorgkosten verder in kaart brengen.

 

Premies, eigen bijdragen en eigen risico

ZorgkostenAftrekbaarheid
Premies voor de ziektekosten - of zorgverzekering (zowel basispremie als aanvullende premies)Niet aftrekbaar
Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnenNiet aftrekbaar
Eigen bijdrage ZorgverzekeringswetNiet aftrekbaar
Wettelijk verplicht eigen risicoNiet aftrekbaar
Vrijwillig eigen risico
Niet aftrekbaar

 

Genees- of heelkundige hulp

ZorgkostenAftrekbaarheid
Verpleging in een ziekenhuis of een andere instellingAftrekbaar
Kosten van behandeling door een tandartsAftrekbaar
Kosten van behandeling door een specialistAftrekbaar
Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaarNiet aftrekbaar
Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon vanaf 18 jaarAftrekbaar
Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaarNiet aftrekbaar
Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon vanaf 18 jaarAftrekbaar
Kosten voor een prenatale screening, zoals een combinatietest of een NIPT-test
Niet aftrekbaar
Door een arts voorgeschreven medicijnen/homeopathische middelen, behalve de wettelijke eigen bijdrage. Dit betreft alleen middelen die een naar Nederlandse maatstaven bevoegde arts heeft voorgeschrevenAftrekbaar
Uitgaven voor producten ter voorkoming van een ziekte, zoals een griepprikNiet aftrekbaar

 

Kosten van een ivf-behandeling

Kosten van een ivf-behandeling zijn aftrekbaar met uitzondering van:

ZorgkostenAftrekbaarheid
De kosten voor ivf-behandelingen als de behandelde persoon op het moment van de behandeling 43 jaar of ouder is.Niet aftrekbaar
De kosten voor de eerste 2 ivf-behandelingen als de behandelde persoon op het moment van de behandeling jonger dan 38 jaar is en er per poging meer dan 1 embryo wordt teruggeplaatst.Niet aftrekbaar

 

Kosten van paramedici

Kosten van een behandeling door een paramedicus mogen zonder verwijsbrief van een arts worden afgetrokken. Als de Belastingdienst erom vraagt, moet u een verklaring van de paramedicus opsturen waaruit het medische karakter van de behandeling(en) blijkt.

ZorgkostenAftrekbaarheid
Kosten van een behandeling door een diëtistAftrekbaar
Kosten van een behandeling door een ergotherapeutAftrekbaar
Kosten van een behandeling door een fysiotherapeutAftrekbaar
Kosten van een behandeling door een huidtherapeutAftrekbaar
Kosten van een behandeling door een logopedistAftrekbaar
Kosten van een behandeling door een mondhygiënistAftrekbaar
Kosten van een behandeling door een oefentherapeutAftrekbaar
Kosten van een behandeling door een orthoptistAftrekbaar
Kosten van een behandeling door een podotherapeutAftrekbaar

 

Kosten van hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorziening die u in staat stelt om een normale lichaamsfunctie te verrichten, zoals een prothese of een hoortoestel. Ook voor andere medische hulpmiddelen geldt de voorwaarde dat deze hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Kosten zijn niet alleen aankopen van hulpmiddelen, maar ook het onderhouden, repareren en verzekeren ervan.

ZorgkostenAftrekbaarheid
SteunzolenAftrekbaar
GehoorapparatenAftrekbaar
Meerprijs van gehoorapparaten door persoonlijke voorkeuren als bijvoorbeeld kleurNiet aftrekbaar
Batterijen van gehoorapparatenAftrekbaar
Hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computerAftrekbaar
Assistentiehond (bijvoorbeeld een hulphond, blindengeleidehond of signaalhond)Aftrekbaar
Brillen, lenzen en laserbehandelingenNiet aftrekbaar
ProthesenAftrekbaar
Dyslexiepakket , bijvoorbeeld softwarepakket speciaal voor dyslexiepatiëntenAftrekbaar
Een alarmsysteem in verband met een specifieke ziekte. Bijvoorbeeld een detectie- of alarmapparaat voor mensen met epilepsieAftrekbaar
StomadoucheAftrekbaar
Aanpassingen van zaken die hoofdzakelijk worden gebruikt door zieke of invalide personenAftrekbaar
Onderhoud, reparatie en verzekering van zaken die hoofdzakelijk worden gebruikt door zieke of invalide personenAftrekbaar
Zorgrobots die iemand met beperkingen in arm- en handfunctie helpen bij het eten en drinkenAftrekbaar
Zorgrobots die spelletjes doen of lichamelijke activiteiten voorstellenAftrekbaar
Zorgrobots die in de gaten houden of het gas uit is en de ramen dicht zijnAftrekbaar
Zorgrobots die iemand eraan herinneren te etenAftrekbaar
HuishoudrobotsNiet aftrekbaar
RobotdierenNiet aftrekbaar
SpeelgoedrobotsNiet aftrekbaar
DronesNiet aftrekbaar
ServicerobotsNiet aftrekbaar
RollatorNiet aftrekbaar
LooprekNiet aftrekbaar
KrukkenNiet aftrekbaar
Loophulp met 3 of 4 potenNiet aftrekbaar
ElleboogkrukNiet aftrekbaar
Okselkruk of onderarmschaalkrukNiet aftrekbaar
GipssteunNiet aftrekbaar
ScootmobielNiet aftrekbaar
RolstoelNiet aftrekbaar
TrapliftNiet aftrekbaar
Aanpassingen aan een auto wanneer deze speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebrachtAftrekbaar
Aanpassingen aan een fiets wanneer deze speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebrachtAftrekbaar
Aanpassingen aan een computer wanneer deze speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebrachtAftrekbaar

 

Vervoerskosten

ZorgkostenAftrekbaarheid
Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuisDe werkelijke kosten zijn aftrekbaar (1)
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap. U mag deze kosten aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten hebt (2)Aftrekbaar

 

(1) Berekening werkelijke uitgaven voor vervoer

Bij de berekening van uw werkelijke uitgaven voor vervoer in een kalenderjaar kunt u de volgende kosten meetellen:

 • taxikosten
 • kosten voor openbaar vervoer
 • autokosten

Bij autokosten gaat het om kosten voor:

  • brandstof
  • houderschapsbelasting (motorrijtuigenbelasting)
  • verzekering
  • afschrijving
  • onderhoud en reparatie
  • parkeergelden. U kunt kiezen of u de parkeergelden die u hebt uitgegeven bij uw artsenbezoeken wilt meenemen in de kilometerprijs. Doet u dat niet, dan kunt u de parkeerkosten apart optellen bij de aftrekbare autokosten. Dit is vaak voordeliger.
  • overige zaken, zoals kosten voor de wasstraat

Deel het totaalbedrag door het totaal aantal kilometers dat u in 1 jaar hebt gereden. De uitkomst is de kilometerprijs.

Vermenigvuldig het aantal werkelijke kilometers met de berekende kilometerprijs om het bedrag te bepalen dat u mag aftrekken.

 

(2) Extra vervoerskosten aannemelijk maken

U mag de extra vervoerskosten aftrekken als u hogere vervoerskosten hebt in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn. Het gaat dan om mensen die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn. Om dit aan te tonen kunt u gebruikmaken van gegevens van bijvoorbeeld het Nibud of het CBS. Deze cijfers kunt u gebruiken als basis. Controleer zelf of alle kosten hierin zijn meegenomen zoals bijvoorbeeld afschrijving van uw auto. Hebt u inderdaad hogere vervoerskosten? Dan mag u deze extra vervoerskosten meetellen. U moet van deze extra kosten wel de vergoeding afhalen die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering kreeg.

 

Dieetkosten

U mag  een vast bedrag aftrekken voor de kosten van een dieet op voorschrift dat u volgt op voorschrift van een arts of diëtist. Dit geldt eveneens voor uw gezinsleden en huisgenoten. Het betreft enkel diëten die in het onderstaande overzicht staan. De Belastingdienst kan u vragen om een dieetbevestiging van uw arts of diëtist op te sturen.

ZiektebeeldAandoeningDieettyperingVast aftrekbaar bedrag
Algemene symptomenGroeiachterstand bij kinderenEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
Algemene symptomenGroeiachterstand bij kinderenEnergieverrijkt€ 700
Algemene symptomenOndervoedingEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
Algemene symptomenOndervoedingEnergieverrijkt€ 700
Algemene symptomenDecubitusEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
HartziektenDecompensatio cordis, hartfalenNatriumbeperkt€ 100
InfectieziektenAidsEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
LuchtwegenChronische obstructieve longziekten (COPD)Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
LuchtwegenChronische obstructieve longziekten (COPD)Energieverrijkt€ 700
Maag-, darm- en leverziektenDumpingsyndroomLactosebeperkt/lactosevrij€ 200
Maag-, darm- en leverziektenChronische pancreatitisEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
Maag-, darm- en leverziektenCystic fibrosisEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
Maag-, darm- en leverziektenCystic fibrosisEnergieverrijkt€ 700
Maag-, darm- en leverziektenCoeliakie en ziekte van DühringGlutenvrij€ 900
Maag-, darm- en leverziektenCoeliakie en ziekte van DühringGlutenvrij in combinatie met lactosebeperkt/lactosevrij€ 1050
Maag-, darm- en leverziektenShort bowel syndroomEnergieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt€ 700
Maag-, darm- en leverziektenShort bowel syndroomEnergieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt met vitaminepreparaat€ 750
Maag-, darm- en leverziektenPrikkelbare-darmsyndroomFermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en polyolen beperkt (FODMAP)€ 900
Maag-, darm- en leverziektenOverigeEnergieverrijkt met vitaminepreparaat€ 750
Maag-, darm- en leverziektenOverigeEnergieverrijkt€ 700
Maag-, darm- en leverziektenOverigeEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
Maag-, darm- en leverziektenOverigeEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt/lactosevrij€ 1200
Metabole ziektenHypercholesterolemieVerzadigd vetbeperkt in combinatie met fyto/plantensterolen-verrijkt€ 100
Metabole ziektenVetstofwisselings-stoornisVetbeperkt in combinatie met MCT-vetverrijkt€ 700
Metabole ziektenFructose intolerantieFructosebeperkt€ 250
Metabole ziektenGalactosemieGalactosevrij/galactosebeperkt€ 200
Metabole ziektenSacharase isomaltase deficiëntieSterk sacharosebeperkt in combinatie met (iso)maltosebeperkt€ 800
Metabole ziektenEiwitstofwisselingsstoornis (zoals PKU en hyperlysinemie)Sterk eiwitbeperkt€ 2700
Metabole ziektenGlycogeenstapelingsziekteSacharosebeperkt, fructosebeperkt, lactosebeperkt en vetbeperkt€ 650
Metabole ziektenInsulineresistentieSterk koolhydraatbeperkt, zonder energiebeperking€ 250
NierziektenNierziektenNatriumbeperkt€ 100
NierziektenChronische nier-insufficiëntie met hemodialyse/peritoneale dialyseEiwitverrijkt in combinatie met natriumbeperkt€ 550
NierziektenNefrotisch syndroomNatriumbeperkt€ 100
OncologieOncologieEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
OncologieOncologieEnergieverrijkt€ 700
OverigeVoedselovergevoeligheidKoemelkeiwitvrij€ 300
OverigeVoedselovergevoeligheidKippenei-eiwitvrij€ 100
OverigeVoedselovergevoeligheidLactosebeperkt/lactosevrij€ 200
OverigeVoedselovergevoeligheidTarwevrij€ 600
OverigeVoedselovergevoeligheidTarwevrij in combinatie met kippenei-eitwitvrij€ 700
OverigeVoedselovergevoeligheidKoemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij€ 350
OverigeVoedselovergevoeligheidKoemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij€ 350
OverigeVoedselovergevoeligheidKoemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij en soja-eiwitvrij€ 400
OverigeVoedselovergevoeligheidKoemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, soja-eiwitvrij en tarwevrij€ 950
OverigeVoedselovergevoeligheidKoemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en, al dan niet, tarwevrij€ 1100
OverigeBrandwondenEnergieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt€ 900
OverigeLymfe-lekkageEiwitverrijkt in combinatie met sterk (LCT-)vetbeperkt en MCT-vetverrijkt€ 700
OverigeEpilepsieSterk koolhydraatbeperkt in combinatie met eiwitbeperkt en vetverrijkt€ 150

 

Meerdere diëten per persoon

Wanneer u meerdere diëten volgt, dan is de aftrek mogelijk beperkt.

SoortAftrekbaarheid
Diëten met deels dezelfde typeringen voor hetzelfde ziektebeeldHet dieet met het hoogste bedrag in de tabel is aftrekbaar
Diëten met verschillende typeringen voor hetzelfde ziektebeeldHet totaal van de bedragen is aftrekbaar
Dezelfde diëten voor verschillende ziektebeeldenHet bedrag is eenmaal aftrekbaar
Verschillende diëten voor verschillende ziektebeelden met verschillende typeringenHet totaal van de bedragen is aftrekbaar
Verschillende diëten voor verschillende ziektebeelden met deels dezelfde typeringenHet dieet met het hoogste bedrag in de tabel is aftrekbaar

 

Extra gezinshulp vanwege ziekte, invaliditeit

Extra gezinshulp is onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekbaar.

 • U hebt een gezinshulp door ziekte of invaliditeit
 • U hebt hiervan de rekeningen of kwitanties met daarop de volgende gegevens:
  • datum
  • bedrag
  • naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten betaalt
 • Uw uitgaven zijn hoger dan het drempelbedrag
  • Drempelinkomen van € 0 tot € 32.252: geen drempel
  • Drempelinkomen van € 32.252 tot € 48.377: de drempel is 1% van het drempelinkomen
  • Drempelinkomen van € 48.377 tot € 64.495: de drempel is  2% van het drempelinkomen
  • Drempelinkomen hoger dan € 64.495: de drempel is 3% van het drempelinkomen
 • De wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor is niet aftrekbaar
  • op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding
  • voor zorg zonder verblijf (voorheen thuiszorg)
  • voor zorg met verblijf (U woont dan (tijdelijk) in een zorginstelling en u krijgt daar zorg)
 • Is uw fiscale partner overleden? De uitgaven voor extra gezinshulp na het overlijden mag u alleen aftrekken als u vóór het overlijden ook al extra gezinshulp had omdat uw fiscale partner ziek of invalide was. U mag uitgaven aftrekken die u hebt gedaan tot en met de maand van overlijden en de 3 maanden daarna.

 

Extra kleding en beddengoed

U mag voor de kosten voor (het wassen van) kleding en beddengoed onder de volgende voorwaarden een vast bedrag aftrekken:

 • De kosten zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit
 • De ziekte duurt minimaal 1 jaar of gaat waarschijnlijk minimaal 1 jaar duren

U mag een vast bedrag van € 300 per persoon aftrekken voor een heel jaar. Heeft u de kosten een gedeelte van het jaar, dan mag u die naar rato aftrekken.

Zijn uw kosten hoger dan € 300 per persoon per jaar, dan mag u € 750 aftrekken wanneer uw werkelijke kosten minimaal € 600 zijn. De belastingdienst kan u vragen om dit aan te tonen met bijvoorbeeld kassabonnen.

 

Reiskosten voor ziekenbezoek

Reiskosten voor ziekenbezoek zijn voorwaardelijk aftrekbaar.

 • De zieke behoorde bij het begin van de ziekte tot uw huishouden
 • U bezoekt de zieke gedurende het jaar regelmatig
 • De zieke wordt langer dan een maand verpleegd
 • Wordt de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag u de reiskosten alleen aftrekken als de zieke in totaal langer dan 1 maand is verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. Bovendien mag de tijd tussen de verpleegperioden niet langer dan 4 weken zijn
 • De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 kilometer

Voor reizen per auto is € 0,19 per kilometer aftrekbaar

Voor reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier zijn de werkelijke kosten aftrekbaar

 

Inkomensafhankelijke drempel

Een deel van uw zorgkosten is niet aftrekbaar. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en of u wel of niet het hele jaar een fiscale partner had.

U hebt geen of niet het hele jaar een fiscale partner

Bereken alleen de zorgkosten waar uzelf recht op hebt.

Drempelinkomen meer danDrempelinkomen niet meer danDrempel
€ 0€ 7.863€ 136
€ 7.863€ 41.7651,65% van het drempelinkomen
€ 41.765€ 689 + 5,75% van het bedrag boven € 41.765

 

U hebt het hele jaar een fiscale partner

Bereken de gezamenlijke zorgkosten van uzelf en uw partner.

Drempelinkomen meer danDrempelinkomen niet meer danDrempel
€ 0€ 15.726€ 272
€ 15.726€ 41.7651,65% van het drempelinkomen
€ 41.765€ 689 + 5,75% van het bedrag boven € 41.765

 

Tarief Inkomstenbelasting

In de laagste schijf zijn de zorgkosten – onder aftrek van de drempel – volledig aftrekbaar. In de hoogste schijf is het percentage dat u mag aftrekken 46%. Tot en met 2023 wordt dit percentage verder afgebouwd naar 37,05%.

 

Op de hoogte blijven van onze adviezen?

Wilt u op de hoogte blijven van onze adviezen? Volg ons dan op onze sociale media kanalen.

Wilt u concreet advies voor uw unieke situatie of weten wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Lees dan verder op onze website en/of plan een adviesgesprek in op onze contactpagina.