Rechtsvorm Wijzigen

Elk bedrijf is verplicht om een rechtsvorm te kiezen. Het is misschien wel één van de belangrijkste beslissingen van een ondernemer. Wilt u de rechtsvorm van het bedrijf wijzigen? Dan is het aan te raden hier goed over na te denken. U kunt het enigszins vergelijken met het huren of kopen van een woning. Wat zijn de voor- en nadelen? En wat zijn de fiscale consequenties? Of waar moet ik allemaal rekening mee houden? En hoe zit het dan met de opgebouwde reserve voor mijn oude dag? Het zijn vragen waar u graag antwoord op heeft voordat u een keuze maakt.

Rechtsvorm wijzigen

Voordelen rechtspersoonlijkheid

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van een rechtspersoonlijkheid? Het eerste voordeel is dat een BV meer uitstraling heeft dan een eenmanszaak of VOF. Daarnaast bent u ook niet meer privé aansprakelijk mocht het misgaan. Ook kunt u met een BV een hypotheek aan een persoon in de privésfeer verstrekken.

Fiscaal gezien is de vennootschaps- en dividendbelasting vanaf een bepaald moment lager dan de inkomstenbelasting. Bovendien is het lenen van de BV mogelijk. En tot slot wordt de bedrijfsopvolging makkelijker en fiscaal gunstiger.

Rechtsvorm wijzigen

Nadelen rechtspersoonlijkheid

Naast een groot aantal voordelen heeft een rechtspersoonlijkheid ook een aantal nadelen. De ondernemersaftrek is bijvoorbeeld niet meer mogelijk. Dat geldt ook voor de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast kan een rechtspersoonlijkheid ook gevolgen hebben voor de liquiditeit in het eerste jaar. Loonheffing en de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat u geld eerder aan de Belastingdienst moet afdragen. Het is daarom van groot belang dat u onderzoekt of de onderneming dit financieel wel kan dragen.

Naast bovenstaande nadelen is er nog een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. De administratie- en accountantskosten zullen hoger uitvallen. Vergeet daarnaast ook onderstaande kosten niet:

 • Advieskosten van herstructurering
 • Onderhoudskosten structuur (KvK etc.) zijn hoger
 • Kosten van eHerkenning
 • Notariskosten

Holdingstructuur

Eén BV is geen BV. Met deze stelling doelt men op de holdingstructuur. Er zijn drie redenen om te kiezen voor een holdingstructuur:

 • De scheiding tussen privé en zakelijk
 • De scheiding tussen uw bezittingen en de risico’s
 • Onbelaste verkoopwinst bedrijf

Belangrijke contracten, onroerend goed en/of intellectueel eigendom worden ter bescherming vaak in een tussenholding opgenomen om risico’s te voorkomen (blijven buiten een faillissement) en de eventuele verkoop van de werkmaatschappij makkelijker te maken.

Rechtsvorm wijzigen

Ondersteuning

Bij Carnisse Finance beschikken wij over een groot netwerk van notarissen en fiscalisten. Met onze eigen kennis en de hulp van onze partners kunnen wij u altijd voorzien van een passend advies. Wij begeleiden u graag bij het maken van een keuze voor de meest geschikte holdingstructuur voor uw bedrijf.

Om de belastingafdracht te minimaliseren kunnen wij ook voor u berekenen wat de omslagpunten zijn met betrekking tot:

 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting/Inkomstenbelasting
 • Dividendbelasting
 • Hoogte van het DGA-salaris conform de Gebruikelijkloonregeling
 • Lenen van de BV

Wilt u een advies over hoe u het beste uw relaties kunt informeren over de gewijzigde rechtsvorm? Over bijvoorbeeld de boodschap en wanneer en hoe dit het beste gedaan kan worden? Op ons kunt u rekenen!

Tot slot kunt u bij ons ook te recht voor een advies over de inrichting van de boekhouding. Wilt u dit uitbesteden? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst van Finance