Data en informatie?

Men haalt de begrippen informatie en data nog weleens door elkaar. En wat is het verschil tussen kennis en wijsheid? Ook in de finance sector gebeurt dit met regelmaat. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

Finance & Business Reporting

Verschil tussen data en informatie

Bij data kan men denken aan bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking naar geslacht, leeftijd, en afkomst. Een voorbeeld van data is bijvoorbeeld de cijfers van criminaliteit naar geslacht en afkomst. Combineert u deze data? Dan is er sprake van informatie. U heeft een grote hoeveelheid data nodig om tot deze informatie te kunnen komen. Van deze data is het grootste deel uiteindelijk niet meer interessant. Meisjes en jongens van 4 jaar zijn bijvoorbeeld niet relevant voor de criminaliteitsstatistieken.

Finance & Business Reporting

Verschil tussen kennis en wijsheid

Kennis is het ontdekken van patronen in informatie. Bijvoorbeeld het patroon ontdekken dat bepaalde leeftijdsgroepen en etniciteiten oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers. Wijsheid is het begrijpen van principes. Profileert men op basis van deze kennis? Dan kan deze profilering in eerste instantie niet logisch zijn.

Etnisch profileren en voornamelijk op die bevolkingsgroepen concentreren, houdt in dat deze bevolkingsgroepen in toekomstige statistieken een nog groter aandeel krijgen. Het gevolg is dat men zich op juist die groepen van de bevolking focust om criminaliteit te voorkomen. Wijsheid is dus beseffen wat de gevolgen van acties kunnen zijn en hier rekening mee houden.

Finance & Business Reporting

Data, informatie, kennis en wijsheid in finance

Binnen de finance wereld kan het zijn dat een rapportage niet langer wordt verstrekt. In veel gevallen zal deze rapportage niet wordt gemist. Dit kan meerdere oorzaken hebben, namelijk:

De rapportage bevat niet-relevante informatie;
Het kost veel werk om uit alle data de juiste informatie te halen;
In de rapportage staat de benodigde informatie, maar de vormgeving is onjuist en daarmee onleesbaar.

Een veel gemaakte fout is dat een rapportage wordt gemaakt zonder met betrokkenen (goed) af te stemmen aan welke informatie behoefte is. Het maken van die rapportage kost veel onnodige tijd, moeite en dus geld. Zonde, want uiteindelijk belandt het vele werk in de prullenmand en kijkt niemand er ooit nog naar om.

Dat uw administratie, Excel, Access en Power BI voor ons nauwelijks geheimen kennen, is slechts de basis voor goede Finance & Business Reporting. Wij inventariseren uw informatiebehoefte met u en komen in overleg tot de rapportage die u helpt om uw doelstellingen te bereiken.

Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst van Finance