Second Opinion

Medisch gezien is een Second Opinion volstrekt normaal. Dat zou het voor uw financiële gezondheid ook moeten zijn. Het op orde hebben van de administratie is kostenbesparend en levert geld op.

Second Opinion

Financiële gezondheid het allerbelangrijkst

Onze ervaring leert dat (vrijwel) geen enkele administratie volledig gezond is en dus gerust een Second Opinion kan gebruiken; zelfs wanneer u geen pijntjes voelt.

Ook administraties die in beheer zijn bij Register Accountants of Register Belastingadviseurs blijken hiaten te bevatten. Onze ervaring is dat een Second Opinion loont en u duizenden euro’s kan opleveren!

Finance Accounting

Betrouwbare partner

Belangrijk om te beseffen: garanties zijn er niet. Dat neemt niet weg dat wij vaak in kleine of grote mate geld voor onze klanten verdienen. In het algemeen geldt: hoe groter en complexer uw administratie is, des te groter de kans is op verloren geld. Echter, ook voor eenmanszaken zijn wij in staat gebleken om flinke bedragen aan BTW en Inkomstenbelasting terug te vorderen.

Hoe gaan wij te werk?

Wij bespreken eerst samen uw situatie.
Daarna maken wij een plan van aanpak en een offerte.
Tenslotte geven wij onze Second Opinion.

Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst van Finance