Klopt de balans?

Het is van groot belang dat de balans kloppend is. Klopt de balans? Dan gaat men er vaak vanuit dat het resultaat ook klopt. Maar is dat terecht? In sommige gevallen gaat men hier onterecht vanuit. Bent u vergeten om facturen te boeken in de boekhouding? Dan klopt de balans op het eerste oog, maar schijn bedriegt. In dat geval heeft u te weinig BTW teruggevorderd aan de debetzijde. En aan de creditzijde is openstaande schuld onjuist.

Finance Cleanup

In balans met Carnisse Finance

Wanneer is de balans kloppend? De balans klopt pas wanneer het resultaat in zijn geheel is geanalyseerd. Is er sprake van onduidelijkheid over de saldi op de balansrekeningen? Dan moet hier eerst een verklaring voor gevonden worden. Denk bijvoorbeeld aan dubbel betaalde bedragen. Maar ook kunnen bepaalde kosten of opbrengsten niet (tijdig) opgenomen zijn in het resultaat. Daarom maken klanten graag gebruik van onze Finance CleanUp.

Finance Cleanup

Waarom de Finance CleanUp?

In korte tijd kunnen wij voor u de gehele administratie doorlichten. Wij gaan voor u op zoek naar mogelijke risico's. Tevens voeren wij een controle uit op eventuele achtrstanden in debiteuren- en crediteurensaldi. Ook de controle op dubbele stamgegevens voeren wij uit, evenals het analyseren van de balansrekeningen en het daarbij behorende resultaat.

Zijn bepaalde zaken niet op orde? Of constateren wij mogelijke risico's in uw administratie? Dan gaan wij voor u opzoek naar verklaringen en lossen deze graag in goed overleg met u op!

Finance Cleanup

Financiële processen

Een goede administratie is wettelijk verplicht. Daarnaast is een goede administratie van groot belang om verder te kunnen groeien als bedrijf. Daarom is het belangrijk om betalingen en ontvangsten op een goede manier te verwerken in de administratie. Geen enkele factuur mag ontbreken. Ook is het belangrijk om te weten welke facturen u heeft ontvangen. En welke facturen u heeft voldaan en welke nog openstaan.

Finance Cleanup

Controle op dubbele data

Niets is vervelender dan dubbele data in uw systeem. Het komt vaak voor dat een klant of leverancier meer dan één keer voorkomt in uw systemen. Deze kan bijvoorbeeld twee keer ingevoerd zijn, de verschillen in naam zijn minimaal. Waarom het belangrijk is om uw systemen te controleren op dubbele data? Om te voorkomen dat een factuur dubbel wordt geboekt. Ook wilt u voorkomen dat de klant een factuur meerdere keren ontvangt.

Finance Cleanup

Samen op zoek naar de oorzaak

Wij controleren graag of uw administratie kloppend is. Ontdekken wij mogelijke risico's? Dan gaan wij graag op zoek naar de oorzaak om deze vervolgens samen op te lossen. Soms is een kleine aanpassing in het werkproces al voldoende om herhaling te voorkomen. Ons doel? Geen onnodige kosten voor uw bedrijf!

Meer weten over onze Finance CleanUp? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst van Finance